نمونه کارچمن مصنوعی


تعدادی ازنمونه های اجرا شده چمن مصنوعی

 

اجرای چمن مصنوعی واش بتن وکنار استخری

اجرای چمن مصنوعی در باشگاه ورزشی

 

 

اجرای شده گرین وال مصنوعی 

 

اجرای چمن مصنوعی در باشگاه ورزشی

اجرای چمن مصنوعی در رستوران سلطان کباب کرج

 

اجرای چمن مصنوعی واش بتن

اجرا چمن مصنوعی واش بتن در زعفرانیه ی کرج

 

 

 

اجرای چمن مصنوعی وفنس چمنی در بالکن

Summary
Review Date
Reviewed Item
دکورباما
Author Rating
51star1star1star1star1star
WeCreativez WhatsApp Support
آماده پاسخگویی